Nhận dạng các đặc điểm của khu vực phi chính quy: trường hợp khảo sát tại Hà Nội\

Sách trình bày một số đặc điểm nhận dạng khu vực kinh tế phi chính quy qua khảo sát các hoạt động về ngành nghề, thu nhập, thời gian, điều kiện làm việc, lao động làm thuê, môi trường pháp lý, tác động đối với xã hội

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Đăng Doanh
Tác giả tập thể: Viện nghiên cưú quản lý kinh tế trung ương
Đồng tác giả: Nguyễn, Minh Tú
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.4 Nh121d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn