Máy ấp người - Mặt hàng mới của bọn buôn người quốc tế\

Đó là bọn buôn người thay vì buôn những đứa trẻ sơ sinh bằng những phụ nữ có khả năng mang thai hộ, do những người vợ không có khả năng sinh nở. Mỗi một hợp đồng xong xuôi người phụ nữ đó được nhận 6000 USD...

Lưu vào:
Tác giả chính: Lan Hương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!