Vai trò của nhà nước trong kinh tế thị trường\

Trình bày một số xu hướng cơ bản của nền kinh tế thị trường, tầm quan trọng của nhà nước trong việc quản lý vĩ mô và điều tiết nền kinh tế, xu hướng phát triển ở Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản...

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thị Quy
Tác giả tập thể: Viện thông tin khoa học xã hội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thông tin khoa học xã hội, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330 V103t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn