Có xử lý các trường hợp môi giới lâý chồng nước ngoài\

Số lượng phụ nữ Việt nam lấy chồng nước ngoài ngày càng gia tăng mà phần nhiều là do môi giới đã trở thành vấn đề được dư luận rất quan tâm. Nhà nước cần phải có những biện pháp để hạn chế những cuộc hôn nhân như vậy. Đây là vấn đề được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc đề cập tại kỳ họp thứ 10,...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Huân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!