Thành phố Jerusalem\

Thành phố Jerusalem nằm ở độ cao 800 mét gồm thành phố hiện đại và cổ. Các kiến trúc hiện đại hòa lẫn cổ kính đã trở thành niềm tự hào cuả người dân ở đây. Thành phố còn giữ lại được những công trình từ thời vua David (khoảng 1000 năm TCN). Một trong những niềm tự hào của người dân nơi đây là Thánh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Mạnh Thường
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!