Những người không sợ chết: Chuyện về hai phụ nữ trong chính phủ lâm thời Afganixtan\

Ngày 22-12-2001, chính phủ lâm thời Afganixtan tuyên thệ nhậm chức tại Kabul, trong số thành viên chính phủ có 2 phụ nữ. Đó là bà Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng vấn đề phụ nữ Sima Shamar và Bộ trưởng y tế Suhara Siric

Lưu vào:
Tác giả chính: Thu Thuỷ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!