Ngôn ngữ và văn hóa Lào trong bối cảnh đông nam á\

Sách bao gồm một số công trình nghiên cưú của tác giả về ngôn ngữ và văn hóa Lào; mối quan hệ giữa ngôn ngữ, văn hóa Lào với các dân tộc ở khu vực đông nam á và Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Đức Dương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 915.94 Ng454n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn