Inđônêxia quyết tân mới giải quyết xung đột sắc tộc, tôn giáo và ly khai\

Thông điệp đầu năm mới 2002 của Tổng thống Inđônêxia Mê-ga-oa-ti khẳng định: Chính phủ, các cộng đồng địa phương và mỗi người dân Inđônêxia sẽ từng bước giải tỏa xung đột sắc tộc, tôn giáo và ly khai duy trì sự thống nhất của đất nước...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Duy Tô
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!