Tấm lòng vì sự nghiệp chung\

Bức thư của một công dân gưỉ cho giáo sư Trần Bạch Đằng với tâm trạng lo lắng trước những hiện tượng tham nhũng, thoái hóa biến chất của một số cán bộ Đảng viên làm xói mòn lòng tin của dân đối với Đảng

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Bạch Đằng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!