Học thuyết Koizumi về quan hệ Nhật Bản-ASEAN\

Thủ tướng Nhật bản Koizumi công bố một học thuyết mới nhằm nâng cao quan hệ Nhật Bản-ASEAN không ngừng xây dựng mối quan hệ đối tác kinh tế toàn diện trong thời đại mới, tổ chức diễn đàn phát triển đông á và hợp tác về an ninh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đại Phượng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!