Thể chế chính trị một số nước Asean\

Sách trình bày hệ thống tổ chức nhà nước của 6 nước thành viên hiệp hội đông nam á: Bru-nây, Inđônêxia, Malayxia, Philippin, Thái Lan, Xingapo; giới thiệu tổng quan về hệ thống chính quyền hành chính, công vụ của từng nước

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Xuân Tế
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.959 Th250c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn