Khách sạn băng ở Thuỵ Điển\

Một khách sạn băng đầu tiên trên thế giới được xây dựng bằng những tảng băng ở Jukkaasjarvi của Thuỵ Điển, một nơi cách bắc cực 200km với kiến trúc độc đáo mỗi năm thu hút 35.000 lượt khách

Lưu vào:
Tác giả chính: Thi Châu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!