300 câu hỏi và trả lời về tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Sách hệ thống các quy định của điều lệ đảng, nghị quyết, quyết định, chỉ thị của TW đảng, các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ chỉnh đốn tổ chức đảng; giải đáp một số tình huống thường gặp trong thực tiễn công tác đảng ở các cấp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 B100t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn