Tổng hợp ý kiến của CNVC-LĐ về sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động

Tổng LĐLĐ Việt Nam tập hợp ý kiến của CNVC-LĐ về dự thảo lần 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLLĐ

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!