Hai nữ tổng thống nối nghiệp cha\

Chuỵện kể về hai nữ tổng thống nối nghiệp cha đã có những thành công trong việc ổn định và phục hồi kinh tế của đất nước Phi-lip-pin và Indônêxia

Lưu vào:
Tác giả chính: Bách Thuận
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!