Các nền kinh tế chuyển đổi lý luận và thực tiễn\

Sách phác họa những đặc điểm chung, những yếu tố, biện pháp cũng như mục tiêu, nhịp độ và trình tự tiến hành cải cách chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường; chiến lược chuyển đổi của 1 số nước trên thế giới, chỉ ra những định hướng phát triển cơ bản cho các nước đa...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thị Luyến
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thông tin khoa học xã hội, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.9 C101n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn