Ngoại trưởng Mỹ lọt vào tầm ngắm của Al Qaeda: Tư liệu quốc tế\

Giới chức an ninh ở Afganixtan khẳng định, họ vừa phá được một âm mưu tấn công ngoại trưởng Mỹ khi ông đến thăm Afganixtan hôm 17-1-2002

Lưu vào:
Tác giả chính: Kiều Oanh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!