Cẩm nang quản lý tín dụng ngân hàng\

Sách giới thiệu những kiến thức về hoạt động tín dụng ngân hàng: xây dựng cơ chế chính sách tín dụng, lãi suất, rủi ro tín dụng, kiểm soát hoạt động cho vay, xử lý yêu cầu vay vốn, thu nợ và xử lý nợ vay, tiêu chuẩn của cán bộ quản lý tín dụng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Mai Siêu
Tác giả tập thể: Viện nghiên cưú khoa học ngân hàng
Đồng tác giả: Đào, Minh Phúc, Nguyễn, quang Tuấn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.1 C120n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn