Liên minh Nghị viện hiệp hội các nước Đông nam á (AIPO)\

Về lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Hiệp hội nghị viện các nước đông nam á, bắt đầu từ ý tưởng của Đoàn nghị sĩ thân thiện Malaysia thăm Indonesia ngày 13-8-1973 đến nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Minh Hương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!