Xây dựng Đông nam á thành khu vực không có ma tuý\

Bài phát biểu của Chủ tịch QH Nguyễn Văn An, Chủ tịch AIPO tại Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban của AIPO về việc điều tra thực trạng nhằm ngăn chặn hiểm họa ma tuý, tại Hà nội từ 29 đến 31-1-2002

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn An
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!