Bắt đầu từ chính sách: Công nghiệp hóa-hện đại hóa nông nghiệp-nông thôn\

Trong hoàn cảnh mới, chính sách về nông nghiệp-nông thôn-nông dân đang nổi lên như một vấn đề vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài nhằm tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội. Bài viết phân tích khoảng trống của chính sách hiện nay, việc đòi hỏi của thực tiễn v...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Việt ân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
CNH
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!