Tất cả cán bộ, công chức đều phải kê khai tài sản

Ngày 30-1-2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2002/NĐ-CP SĐ, BS một số điều của NĐ64/1998/NĐ-CP, ngày 17-8-1998 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh chống tham nhũng chung quanh vấn đề kê khai tài sản của cán bộ, công chức. Theo đó tất cả cán bộ đều phải kê khai tài sản có giá trị...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!