Triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về Công tác Tư pháp

Bộ Chính trị BCHTW Đảng cộng sản Việt Nam ra quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo cải cách tư pháp do đồng chí Trần Đức Lương, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước làm trưởng ban

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!