Bộ Chính trị ra chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu QH khóa XI

Nội dung Chỉ thị số 07-CT/TƯ, ngày 25-1-2002 của Bộ chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XI

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!