Nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo hộ sản xuất trong nước: Kinh nghiệm của Nhật Bản và ý nghĩa áp dụng đối với Việt Nam\

Sách giới thiệu những thành công và thất bại của kinh tế Nhật Bản trong việc thực hiện giải quyết những vấn đề liên quan đến sự cân bằng giữa việc nâng cao năng lực cạnh tranh với 1 bên là ảnh hưởng của các biện pháp, chính sách điều chỉnh nền kinh tế đất nước...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thị Kim Dung
Đồng tác giả: Lê, Đăng Doanh, Trần, Hưũ Hân
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 382.1 N122c
Bản Unknown Checked outHạn: 11-24-2004 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn