Phát huy sức mạnh để xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh\

Lời chúc mừng năm mới xuân Nhâm Ngọ của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh với nhân dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!