Tác giả quốc ca Nga - Người đàn ông hạnh phúc nhất nước Nga\

Cuộc đời và sự nghiệp của Xécgây Mikhancốp, tác giả phần lời của Quốc ca Liên Xô phổ theo nhạc Alếch Xanđrốp được công bố năm 1943 và cũng là tác giả phần ca từ Quốc ca LB Nga được thông qua năm 2001. Ông được bình chọn là người đàn ông năm 2001, năm nay ông thọ 89 tuổi...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trịnh, Văn Quý
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
nga
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!