Tác động xã hội của cải cách kinh tế đối với sự phát triển vùng: Sách tham khảo\

Giới thiệu kinh nghiệm của các nước Asean và Cộng hòa liên bang Đức về phát triển vùng và chính sách kinh tế vùng là một bộ phậm của chính sách kinh tế; kết quả cải cách kinh tế ở VN, những thách thức, tác động xã hội của cải cách kinh tế đối với phát triển vùng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Đăng Doanh
Đồng tác giả: Nguyễn, Minh Tú
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.9597 T101đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn