Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ

Giới thiệu một số nội dung cơ bản của đường lối kinh tế của ĐHIX do tập thể các nhà khoa học biên soạn

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
CNH
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!