Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang là sự đúc kết sâu sắc truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt nam\

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ IX, diễn ra tại Hà nội, ngày 22-2-2002

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!