Tây Phi: nguồn cung ứng dầu lửa mới\

Sau một thời gian tìm kiếm dầu lửa ở Trung đông, nay Mỹ đang tập trung để ý đến Tây Phi, một khu vực từng bị lãng quên...

Lưu vào:
Tác giả chính: Tiến Thịnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!