Sửa luật Lao động phải tạo ra những quy định tiến bộ hơn: Tổng LĐLĐVN làm việc với UB các vấn đề xã hội của Quốc hội\

Để phù hợp với sự phát triển về kinh tế-xã hội của đất nước, tổng LĐLĐVN đề nghị Quốc hội khi xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Lao động không làm suy giảm quyền, lợi ích hợp pháp đã được quy định đối với người lao động...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quang Chính
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!