Kê khai tài sản của cán bộ, công chức: Còn nhiều vấn đề chưa khả thi\

Những vướng mắc trong việc thi hành Nghị định số 13/2002/NĐ-CP của Chính phủ về kê khai tài sản của cán bộ, công chức

Lưu vào:
Tác giả chính: Lạc Thảo
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!