Những văn bản pháp luật về thúê

Sách hệ thống các quy định pháp luật của nhà nước ta về các loại thúê: doanh thu, giá trị gia tăng, lợi tức, thu nhập doanh nghiệp, tiêu thụ đặc biệt, xuất nhập khẩu, nhà đất, thu nhập, tài nguyên và các loại lệ phí

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.04 Nh556v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn