Chùa Lý triều Quốc sư\

Chùa Lý triều quốc sư nằm ở phía tây Hồ Gươm có nhiều pho tượng độc đáo từ thời Hậu Lê (năm 1674-Giáp dần niên hiệu Dương Đức) với nét trạm khắc hết sức điệu nghệ, sống động trên đá

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Quang Dũng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!