Tìm hiểu pháp lệnh cán bộ, công chức : Pháp lệnh cán bộ, công chức đã được UBTVQHK10 thông qua ngày 26-2-98 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-5-1998

Dưới dạng các câu hỏi và trả lời, sách lý giải những quy định pháp luật của từng điều, tiết trong pháp lệnh cán bộ, công chức. Phần phụ lục giải thích ý nghĩa một số từ ngữ được sử dụng trong pháp lệnh

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.068 T310h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn