Giải pháp mới cho một quốc gia cũ\

Sáng 14-3-2002 bằng một thỏa thuận đạt được giữa hai nước cộng hòa thuộc LB Nam Tư là Serbia và Montenegro đã mở ra một thời kỳ mới cho việc thành lập một nhà nước hiện đại mang tên LB Serbia-Montenegro

Lưu vào:
Tác giả chính: Trí Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!