Lúa - Một nét văn hóa của Thái Lan\

Giới thiệu nét đẹp truyền thống của cây lúa nước và xã hội Thái Lan. Tuy nhiên, nhiều học giả Thái lan cho rằng với những tiến bộ của KH & CN, văn hóa cây lúa đang bị mất dần dấu ấn, lối sống truyền thống đang dần nhường chỗ cho lối sống hiện đại......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bảo Văn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!