Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước\

Phát biểu của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thường trực Chính phủ đánh giá thành quả thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng CSVN khởi xướng và lãnh đạo

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Tấn Dũng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
CNH
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!