Hạn hán đe dọa nhiều nơi\

Về tình hình hạn hán đang diễn ra nhiều nơi ở các tỉnh nam trung bộ và nam bộ. Theo dự báo, 20 ngày nữa Bà rịa-vũng tàu sẽ hết nước sinh hoạt. Hiện tại nhiều khu vực ở tp.HCM đang thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng...

Lưu vào:
Tác giả chính: Đức Liên
Đồng tác giả: Mai Vọng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!