Nắng nóng, khô hạn còn kéo dài đến tháng 4-2002. Có khả năng El Nino xuất hiện trở lại\

ý kiến của phó g.đốc khí tượng thủy văn khu vực nam bộ, ông Nguyễn Danh Thường thông tin về tình hình nắng nóng đang kéo dài hiện nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Công Phiên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!