Đẩy mạnh cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Bài gưỉ đăng Tạp chí cộng sản\

Bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đức Lương, trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp, về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp trong thời gian tới

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Đức Lương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!