I-xra-en mở chiến dịch toàn diện chống Pa-le-xtin

Diễn biến về chiến dịch nguy hiểm của I-Xa-ra-en tấn công và bao vây trụ sở của Tổng thống A-ra-phát

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!