Diễn đàn Liên Nghị viện quốc tế chống khủng bố

Ngày 27-3-2002, tại Xanh Pêtécbua, LB Nga đã khai mạc Diễn đàn liên nghị viện quốc tế về đấu tranh chống khủng bố với sự tham gia của hơn 700 đại biểu từ 80 nước. Hội nghị kêu gọi LHQ cần sớm soạn thảo và thông qua công ước về đấu tranh chống khủng bố...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!