Tam giác vàng, cái chết trắng\

Tam giác vàng gợi lên hình ảnh một vùng rừng núi âm u bí hiểm, vương quốc của thuốc phiện, và nơi ngự trị của vua ma tuý, đó là sào huyệt của Khun Sa. Một ký thuốc phiện ở đây giá 200 bạt, xấp xỉ 90USD. Cứ 10kg thuốc phiện chế biến được 1kg bạch phiến và giá 7.000USD......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô, Văn Quỳ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!