Nghiêm cấm tục cướp vợ, cưàng ép người phụ nữ làm vợ\

Kể từ ngày 11-4-2002, Nghị định 32/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số sẽ có hiệu lực. Nội dung chủ yếu quy định nam, nữ tự do tìm hiểu, lựa chọn bạn đời, vận động xoá bỏ việc tảo hôn và nghiêm cấm tục cướp vợ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hạnh Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!