Ninh thuận hạn hán từ rừng đến biển\

Hạn hán xảy ra trên diện rộng ở tỉnh Ninh Thuận đã gây nhiều khó khăn cho đời sông nhân dân và phát triển sản xuất. UBND tỉnh đang tìm mọi biện pháp để khắc phục giúp nhân dân vượt qua cơn nguy cấp...

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Trung
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!