Hạn hán - thiên tai nghiêm trọng\

Về tình hình hạn hán diễn biến phức tạp tại Việt Nam trong những năm gần đây. Các nhà chuyên gia của tổ chức khí tượng phân định các loại hạn hán và đề ra chính sách phòng chống hạn hán đạt hiệu quả

Lưu vào:
Tác giả chính: Đào, Nguyên Anh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
mt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!