Nghị quyết kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa X

Toàn văn Nghị quyết kỳ họp thứ 11 QH khóa X về công tác nhiệm kỳ khóa X của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, chính phủ, tòa án nhân dân tối cao, viện kiểm sát nhân dân tối cao, do Chủ tịch QH Nguyễn Văn An ký ngày 2-4-2002...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!