Kinh đô Văn Lang\

Nhân chuẩn bị ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10-3 âm lịch (2002) bài viết của giáo sư đã giới thiệu toàn cảnh di tích đền Hùng - kinh đô Văn Lang xưa

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Văn Lan
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!